Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 47. fundur. Atkvæðagreiðsla 15586
135. mál. listamannalaun
(markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
Þskj. 149. (með +aorðn. breyt. á þskj. 335)
17.12.1996 14:21
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 42, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Lárusson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vigdís Hauksdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Lárusson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vigdís Hauksdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Stefán Guðmundsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 29 0 0 6 11
Konur 13 0 0 1 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 5
Samtök um kvennalista 2 0 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 3 4
Þing­flokkur jafnaðarmanna 6 0 0 1 4

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 1 3
Reykjanes 9 0 0 1 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 2 0 0 2 1
Norðurland vestra 1 0 0 1 3
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 2 0 0 1 2
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.