Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 51. fundur. Atkvæðagreiðsla 15639
149. mál. Póst- og fjarskiptastofnun
Þskj. 424.
19.12.1996 14:00
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 0, greiddu ekki atkv. 17
fjarvist 3, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Lárusson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðmundur Lárusson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Bryndís Hlöðversdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Gísli S. Einarsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Kristín Halldórsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Sighvatur Björgvinsson, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 11 0 10
Konur 6 0 6 3 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 8 1 0
Framsóknar­flokkur 13 0 0 0 2
Samtök um kvennalista 0 0 1 1 1
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 1 5
Þing­flokkur jafnaðarmanna 0 0 8 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 0 6 3 2
Reykjanes 6 0 4 0 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 1 0 1
Norðurland vestra 4 0 1 0 0
Norðurland eystra 3 0 2 0 1
Austurland 2 0 1 0 2
Suðurland 2 0 2 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.