Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 51. fundur. Atkvæðagreiðsla 15684
119. mál. ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997
(breyting ýmissa laga)
Þskj. 130. 23. gr., svo breytt
19.12.1996 22:21
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 39, nei 10, greiddu ekki atkv. 8
fjarvist 3, fjarver­andi 3

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Lárusson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: nei, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: nei, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: nei

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Nei:

Guðmundur Lárusson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjörleifur Guttormsson, Kristinn H. Gunnarsson, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Sighvatur Björgvinsson, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarvist:

Bryndís Hlöðversdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Guðni Ágústsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 33 9 3 0 2
Konur 6 1 5 3 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 8 0 1 0
Framsóknar­flokkur 14 0 0 0 1
Samtök um kvennalista 0 0 2 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 22 0 0 1 2
Þing­flokkur jafnaðarmanna 3 2 6 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 3 3 3 1
Reykjanes 9 2 1 0 0
Vesturland 4 0 1 0 0
Vestfirðir 3 1 1 0 0
Norðurland vestra 4 1 0 0 0
Norðurland eystra 4 1 1 0 0
Austurland 4 1 0 0 0
Suðurland 2 1 1 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.