Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 58. fundur. Atkvæðagreiðsla 15895
254. mál. grunnskólar
(námsleyfasjóður)
Þskj. 474.
29.01.1997 16:07
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarvist, Hjálmar Árnason: fjarvist, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Stefán Guðmundsson

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Geir H. Haarde, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjálmar Jónsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Sighvatur Björgvinsson, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 29 0 0 4 13
Konur 8 0 0 2 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 1 3
Framsóknar­flokkur 11 0 0 3 1
Samtök um kvennalista 1 0 0 0 2
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 2 7
Þing­flokkur jafnaðarmanna 4 0 0 0 7

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 7 0 0 2 10
Reykjanes 9 0 0 1 2
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 2 0 0 1 3
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 3 0 0 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.