Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 87. fundur. Atkvæðagreiðsla 16154
218. mál. eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
(EES-reglur)
Þskj. 725.
11.03.1997 14:24
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 2, fjarver­andi 23

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: fjarvist, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jóhannes Geir Sigurgeirsson: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Aðalbjörnsson: já, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanhildur Árnadóttir: já, Svanhildur Kaaber: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Árnason, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jóhannes Geir Sigurgeirsson, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Aðalbjörnsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanhildur Árnadóttir, Svanhildur Kaaber, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Hjálmar Jónsson, Sturla Böðvarsson

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 0 2 19
Konur 14 0 0 0 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 0 4
Framsóknar­flokkur 8 0 0 0 7
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 11 0 0 2 12
Þing­flokkur jafnaðarmanna 11 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 0 4
Reykjanes 7 0 0 0 5
Vesturland 3 0 0 1 1
Vestfirðir 1 0 0 0 4
Norðurland vestra 0 0 0 1 4
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 2 0 0 0 3
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.