Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 99. fundur. Atkvæðagreiðsla 16278
191. mál. sóttvarnalög
(heildarlög)
Þskj. 855.
04.04.1997 14:28
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: fjarvist, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarvist, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Bjarnason, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Guðjón Guðmundsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Ragnar Arnalds, Siv Friðleifsdóttir

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Jón Kristjánsson, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 0 3 18
Konur 13 0 0 3 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 2 2
Framsóknar­flokkur 8 0 0 2 5
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 1 9
Þing­flokkur jafnaðarmanna 7 0 0 1 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 2 5
Reykjanes 9 0 0 1 2
Vesturland 3 0 0 1 1
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 2 0 0 1 2
Norðurland eystra 4 0 0 0 2
Austurland 2 0 0 0 3
Suðurland 2 0 0 1 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.