Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 107. fundur. Atkvæðagreiðsla 16380
549. mál. vörugjald af ökutækjum
(vöruflutningar)
Þskj. 907.
21.04.1997 15:09
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 54, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 3

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarvist, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: fjarvist, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Beck: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarvist, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Ólafur Þ. Þórðarson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorsteinn Pálsson: já, Þóra Sverrisdóttir: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Beck, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Þ. Þórðarson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Þóra Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Davíð Oddsson, Friðrik Sophusson, Hjálmar Árnason, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Sighvatur Björgvinsson, Sturla Böðvarsson, Svavar Gestsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 37 0 0 5 3
Konur 17 0 0 1 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 13 0 0 2 0
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 3 1
Þing­flokkur jafnaðarmanna 10 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 3 1
Reykjanes 11 0 0 1 0
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 5 0 0 0 0
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 5 0 0 1 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.