Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 123. fundur. Atkvæðagreiðsla 16974
302. mál. biskupskosning
(kosningarréttur við biskupskjör)
Þskj. 1206.
13.05.1997 16:19
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 46, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarvist, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Ólafur Þ. Þórðarson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ólafur Þ. Þórðarson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Jón Baldvin Hannibalsson, Páll Pétursson, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristín Halldórsdóttir, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sturla Böðvarsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 0 3 11
Konur 14 0 0 0 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 10 0 0 1 4
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 4
Þing­flokkur jafnaðarmanna 6 0 0 1 4

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 1 4
Reykjanes 9 0 0 0 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 3 0 0 0 2
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.