Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 124. fundur. Atkvæðagreiðsla 17083
189. mál. sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
Þskj. 210. 82.--85. gr., svo breyttar,
14.05.1997 13:38
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 31, nei 0, greiddu ekki atkv. 21
fjarvist 3, fjarver­andi 8

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Baldvin Hannibalsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Ólafur Þ. Þórðarson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Þ. Þórðarson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Björn Bjarnason, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Hallvarðsson, Hjálmar Árnason, Ólafur Örn Haraldsson, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 11 3 7
Konur 6 0 10 0 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 8 1 0
Framsóknar­flokkur 10 0 0 2 3
Samtök um kvennalista 0 0 3 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 4
Þing­flokkur jafnaðarmanna 0 0 10 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 5 0 8 0 6
Reykjanes 6 0 5 0 1
Vesturland 2 0 1 1 1
Vestfirðir 3 0 2 0 0
Norðurland vestra 3 0 1 1 0
Norðurland eystra 4 0 1 1 0
Austurland 4 0 1 0 0
Suðurland 4 0 2 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.