Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 124. fundur. Atkvæðagreiðsla 17128
189. mál. sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
Þskj. 210. 149. gr. svo brebreyttar,
14.05.1997 14:01
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 30, nei 18, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: nei, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: nei, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: nei, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: nei, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: nei, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: nei, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Baldvin Hannibalsson: nei, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristín Halldórsdóttir: nei, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: nei, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Ólafur Þ. Þórðarson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: nei, Sighvatur Björgvinsson: nei, Sigríður Jóhannesdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: nei, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Þ. Þórðarson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Nei:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Hallvarðsson, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 9 0 3 10
Konur 6 9 0 0 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 7 0 1 1
Framsóknar­flokkur 10 0 0 2 3
Samtök um kvennalista 0 3 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 5
Þing­flokkur jafnaðarmanna 0 8 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 6 8 0 0 5
Reykjanes 6 5 0 0 1
Vesturland 3 1 0 1 0
Vestfirðir 3 2 0 0 0
Norðurland vestra 2 1 0 1 1
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 2 1 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.