Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 38. fundur. Atkvæðagreiðsla 17799
329. mál. vörugjald af ökutækjum
(dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
Þskj. 415.
09.12.1997 13:50
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 33, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 24

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: fjarverandi, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vigdís Hauksdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Hjálmar Jónsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Vigdís Hauksdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Geir H. Haarde, Guðmundur Bjarnason, Halldór Ásgrímsson, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Guðjón Guðmundsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 21 0 0 4 20
Konur 12 0 0 2 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 4 0 0 0 5
Framsóknar­flokkur 3 0 0 4 8
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 1 10
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 9 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 1 4
Reykjanes 6 0 0 1 5
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 1 0 0 0 4
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 2 0 0 2 2
Austurland 2 0 0 1 2
Suðurland 2 0 0 0 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.