Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 75. fundur. Atkvæðagreiðsla 18519
225. mál. kosningar til sveitarstjórna
(heildarlög)
Þskj. 257. 23.--91. gr., svo breyttar,
25.02.1998 14:11
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 44, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 10, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarvist, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: fjarvist, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjörleifur Guttormsson, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 33 0 0 7 5
Konur 11 0 0 3 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 3 0 0 4 2
Framsóknar­flokkur 11 0 0 3 1
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 1 6
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 9 0 0 2 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 1 3
Reykjanes 6 0 0 3 3
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 3 0 0 3 0
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.