Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 76. fundur. Atkvæðagreiðsla 18595
37. mál. öryggismiðstöð barna
Þskj. 809.
03.03.1998 15:06
Samþykkt
Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á

Atkvæði féllu þannig:  Já 48, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 10

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Birna Sigurjónsdóttir: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Birna Sigurjónsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Halldór Ásgrímsson, Sturla Böðvarsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Bjarnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir, Stefán Guðmundsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 0 5 8
Konur 16 0 0 0 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 10 0 0 2 3
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 3 2
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 8 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 16 0 0 1 2
Reykjanes 10 0 0 0 2
Vesturland 2 0 0 1 2
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.