Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 76. fundur. Atkvæðagreiðsla 18599
225. mál. kosningar til sveitarstjórna
(heildarlög)
Þskj. 840.
03.03.1998 15:47
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 12, nei 20, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 27

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Birna Sigurjónsdóttir: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: nei, Egill Jónsson: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: nei, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: nei, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: nei, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: nei, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: nei, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: nei, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Ásta B. Þorsteinsdóttir, Birna Sigurjónsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Siv Friðleifsdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarvist:

Finnur Ingólfsson, Halldór Ásgrímsson, Sturla Böðvarsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Bjarnason, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 7 16 0 4 18
Konur 5 4 0 0 9

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 0 8 0 2 5
Samtök um kvennalista 1 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 0 12 0 2 11
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 3 0 0 0 8

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 5 7 0 1 6
Reykjanes 3 2 0 0 7
Vesturland 1 2 0 1 1
Vestfirðir 0 1 0 0 4
Norðurland vestra 1 1 0 0 3
Norðurland eystra 1 3 0 0 2
Austurland 1 3 0 1 0
Suðurland 0 1 0 1 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.