Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 76. fundur. Atkvæðagreiðsla 18601
225. mál. kosningar til sveitarstjórna
(heildarlög)
Þskj. 848. fyrri liður
03.03.1998 15:49
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 10, nei 24, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 4, fjarver­andi 24

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: nei, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Birna Sigurjónsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: nei, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: nei, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: nei, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: nei, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: nei, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristján Pálsson: nei, Lára Margrét Ragnarsdóttir: nei, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: nei, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Ásta B. Þorsteinsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjörleifur Guttormsson, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Birna Sigurjónsdóttir

Fjarvist:

Finnur Ingólfsson, Halldór Ásgrímsson, Sturla Böðvarsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Bjarnason, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 7 18 0 4 16
Konur 3 6 1 0 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 0 8 0 2 5
Samtök um kvennalista 0 0 1 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 0 15 0 2 8
utan þingflokka 0 1 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 3 0 0 0 8

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 4 6 0 1 8
Reykjanes 2 6 1 0 3
Vesturland 1 2 0 1 1
Vestfirðir 0 2 0 0 3
Norðurland vestra 1 1 0 0 3
Norðurland eystra 1 3 0 0 2
Austurland 1 3 0 1 0
Suðurland 0 1 0 1 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.