Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 93. fundur. Atkvæðagreiðsla 18792
151. mál. verslunaratvinna
(heildarlög)
Þskj. 151. 4. gr., svo breytt,
24.03.1998 14:04
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 42, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Fjarvist:

Geir H. Haarde

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Stefán Guðmundsson, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 1 16
Konur 14 0 0 0 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 4 0 0 0 5
Framsóknar­flokkur 10 0 0 0 5
Samtök um kvennalista 1 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 0 1 7
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 9 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 1 5
Reykjanes 9 0 0 0 3
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 2 0 0 0 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.