Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 96. fundur. Atkvæðagreiðsla 18884
605. mál. Verðlagsstofa skiptaverðs
Þskj. 1025. 10. gr., svo breytt,
27.03.1998 20:54
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 0, greiddu ekki atkv. 10
fjarvist 6, fjarver­andi 10

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: fjarvist, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Einar Oddur Kristjánsson, Gísli S. Einarsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Svanfríður Jónasdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Stefán Guðmundsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 5 3 6
Konur 6 0 5 3 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 4
Samtök um kvennalista 0 0 2 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 1 4 1
utan þingflokka 0 0 1 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 0 0 6 2 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 4 3 3
Reykjanes 6 0 2 2 2
Vesturland 2 0 1 1 1
Vestfirðir 3 0 2 0 0
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 1 0 0
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.