Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 100. fundur. Atkvæðagreiðsla 18950
209. mál. stjórn fiskveiða
(hámark aflahlutdeildar)
Þskj. 222. með áorðn. breyt. á þskj. 1032
31.03.1998 15:19
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 4 18
Konur 13 0 0 3 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 6 0 0 0 9
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 5 6
utan þingflokka 0 0 0 1 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 7 0 0 0 4

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 3 5
Reykjanes 7 0 0 2 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 4 0 0 0 2
Austurland 2 0 0 2 1
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.