Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 104. fundur. Atkvæðagreiðsla 18990
655. mál. Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
(geymsla áunnins réttar o.fl.)
Þskj. 1128.
15.04.1998 16:07
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Gísli S. Einarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Bjarnason, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Sighvatur Björgvinsson, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 0 2 11
Konur 9 0 0 4 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 6 0 0 1 2
Framsóknar­flokkur 12 0 0 1 2
Samtök um kvennalista 0 0 0 1 1
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 0 6
utan þingflokka 0 0 0 1 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 4 0 0 2 5

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 1 6
Reykjanes 7 0 0 3 2
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 2 0 0 0 3
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 3 0 0 1 2
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.