Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 145. fundur. Atkvæðagreiðsla 19952
520. mál. lögreglulög
(eftirlit með meðferð áfengis)
Þskj. 891.
04.06.1998 17:44
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 17

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristjana Bergsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristjana Bergsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sturla Böðvarsson, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ágúst Einarsson, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Guðmundur Bjarnason, Jón Kristjánsson, Ólafur G. Einarsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Kristján Pálsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 5 14
Konur 15 0 0 3 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 0 4
Framsóknar­flokkur 7 0 0 3 5
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 3 4
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 5 0 0 2 4

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 0 2 7
Reykjanes 6 0 0 3 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 2 0 0 2 2
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 6 0 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.