Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 145. fundur. Atkvæðagreiðsla 19969
445. mál. lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara
(heildarlög)
Þskj. 1538.
04.06.1998 18:09
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 12, nei 24, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 8, fjarver­andi 18

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Ágúst Einarsson: fjarvist, Árni R. Árnason: nei, Árni Johnsen: nei, Árni M. Mathiesen: nei, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: nei, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: nei, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: nei, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: nei, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: nei, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: nei, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristjana Bergsdóttir: nei, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafía Ingólfsdóttir: nei, Ólafur G. Einarsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: nei, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: nei, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: nei, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Gísli S. Einarsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristjana Bergsdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Kristín Ástgeirsdóttir

Fjarvist:

Ágúst Einarsson, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Guðmundur Bjarnason, Jón Kristjánsson, Ólafur G. Einarsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 6 17 0 5 14
Konur 6 7 1 3 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 1 0 0 3
Framsóknar­flokkur 0 7 0 3 5
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 0 16 0 3 6
utan þingflokka 0 0 1 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 5 0 0 2 4

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 5 5 1 2 6
Reykjanes 3 3 0 3 3
Vesturland 1 3 0 0 1
Vestfirðir 0 3 0 0 2
Norðurland vestra 0 3 0 0 2
Norðurland eystra 0 2 0 2 2
Austurland 1 2 0 1 1
Suðurland 2 3 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.