Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 145. fundur. Atkvæðagreiðsla 19970
445. mál. lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara
(heildarlög)
Þskj. 772. m br á 1226
04.06.1998 18:09
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 24, nei 0, greiddu ekki atkv. 12
fjarvist 8, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristjana Bergsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Katrín Fjeldsted, Kristjana Bergsdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ágúst Einarsson, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Guðmundur Bjarnason, Jón Kristjánsson, Ólafur G. Einarsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 6 5 14
Konur 7 0 6 3 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 6 0 3
Framsóknar­flokkur 7 0 0 3 5
Samtök um kvennalista 0 0 2 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 3 6
utan þingflokka 0 0 1 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 1 0 3 2 5

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 5 0 6 2 6
Reykjanes 3 0 2 3 4
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 2 0 1 0 2
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 2 0 0 2 2
Austurland 2 0 1 1 1
Suðurland 3 0 2 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.