Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 146. fundur. Atkvæðagreiðsla 19974
715. mál. gjöld af bifreiðum
Þskj. 1557.
05.06.1998 14:53
Samþykkt
Of skammt var liðið frá útbýtingu --- Afbrigði

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Einarsson: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristjana Bergsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristjana Bergsdóttir, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarvist:

Ágúst Einarsson, Egill Jónsson, Guðmundur Bjarnason, Jón Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 21 0 0 5 16
Konur 15 0 0 2 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 6 0 0 0 3
Framsóknar­flokkur 7 0 0 3 5
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 12 0 0 3 10
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 8 0 0 1 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 1 7
Reykjanes 8 0 0 2 2
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 3 0 0 2 1
Austurland 2 0 0 2 1
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.