Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 19. fundur. Atkvæðagreiðsla 20135
152. mál. ríkisreikningur 1997
Þskj. 152.
04.11.1998 13:10
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Guðmundsdóttir: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: fjarverandi, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarvist, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Jörundur Guðmundsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lilja Rafney Magnúsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Hannibalsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: fjarvist, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Guðmundsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jörundur Guðmundsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Hannibalsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Finnur Ingólfsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Friðrik Sophusson, Guðjón Guðmundsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Sigríður A. Þórðardóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 0 0 5 15
Konur 14 0 0 3 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 1 0 0 2 2
Framsóknar­flokkur 8 0 0 2 5
Samtök um kvennalista 1 0 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 2 7
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 7 0 0 1 3
Þing­flokkur óháðra 2 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 0 4 6
Reykjanes 10 0 0 0 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 2 0
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 2 0 0 1 3
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 2 0 0 1 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.