Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 24. fundur. Atkvæðagreiðsla 20188
108. mál. viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
(úthlutun sérstakra dráttarréttinda)
Þskj. 108. 1. gr.
16.11.1998 15:40
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir: já, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Kristín Ástgeirsdóttir

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Finnur Ingólfsson, Kristján Pálsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 33 0 0 3 8
Konur 14 0 0 1 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 3 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 11 0 0 2 2
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 5
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 9 0 0 1 1
Þing­flokkur óháðra 1 0 0 1 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 1 5
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 1 0
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.