Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 33. fundur. Atkvæðagreiðsla 20239
260. mál. tilkynningarskylda íslenskra skipa
(sjálfvirkt kerfi)
Þskj. 298.
04.12.1998 14:44
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 28

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Jóh. Björnsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir

Fjarvist:

Gunnlaugur M. Sigmundsson

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristín Jóh. Björnsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Siv Friðleifsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 1 20
Konur 11 0 0 0 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 3 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 6
Samtök um kvennalista 1 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 12 0 0 0 13
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 6 0 0 0 5
Þing­flokkur óháðra 3 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 0 0 0 11
Reykjanes 7 0 0 0 5
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 1 0 0 1 3
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 3 0 0 0 3
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.