Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 74. fundur. Atkvæðagreiðsla 21094
537. mál. vörugjald
(kranar)
Þskj. 861. 1. gr.
01.03.1999 15:53
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 17

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Ágúst Einarsson: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: fjarvist, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Árni Magnússon: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svanhildur Árnadóttir: já, Svavar Gestsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Árni Magnússon, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svanhildur Árnadóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Ragnar Arnalds, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 0 0 4 10
Konur 11 0 0 1 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 12 0 0 0 4
Samfylkingin 8 0 0 2 7
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 3 6
Þing­flokkur óháðra 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 0 1 8
Reykjanes 9 0 0 1 2
Vesturland 2 0 0 1 2
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.