Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 80. fundur. Atkvæðagreiðsla 21316
225. mál. Orkusjóður
Þskj. 252.
08.03.1999 12:09
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 48, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Elín R. Líndal: já, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Árni Skjöld Magnússon: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svanhildur Árnadóttir: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Elín R. Líndal, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Helgadóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Árni Skjöld Magnússon, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanhildur Árnadóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Margrét Frímannsdóttir

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 34 0 0 0 8
Konur 14 0 0 1 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 15 0 0 0 1
Samfylkingin 8 0 0 1 7
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 4
Þing­flokkur óháðra 4 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 0 8
Reykjanes 10 0 0 0 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 5 0 0 0 0
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.