Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 82. fundur. Atkvæðagreiðsla 21326
591. mál. Útflutningsráð Íslands
(markaðsgjald)
Þskj. 987.
09.03.1999 10:57
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Elín R. Líndal: já, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Árni Magnússon: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svanhildur Árnadóttir: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Elín R. Líndal, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanhildur Árnadóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Margrét Frímannsdóttir

Fjarverandi:

Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Helgadóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kristín Ástgeirsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Árni Magnússon, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 0 0 0 12
Konur 13 0 0 1 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 12 0 0 0 4
Samfylkingin 6 0 0 1 9
Sjálfstæðis­flokkur 22 0 0 0 3
Þing­flokkur óháðra 3 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 0 7
Reykjanes 10 0 0 0 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 1 0 0 1 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.