Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 83. fundur. Atkvæðagreiðsla 21357
92. mál. hvalveiðar
Þskj. 92. svo breytt
10.03.1999 11:16
Samþykkt
Till.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 7, greiddu ekki atkv. 12
fjarvist 0, fjarver­andi 7

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Elín R. Líndal: já, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Guðrún Helgadóttir: nei, Gunnlaugur M. Sigmundsson: nei, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Katrín Fjeldsted: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristín Halldórsdóttir: nei, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Árni Magnússon: nei, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svanhildur Árnadóttir: já, Tómas Ingi Olrich: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Elín R. Líndal, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanhildur Árnadóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Nei:

Guðrún Helgadóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Magnús Árni Magnússon, Sigríður Jóhannesdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Guðný Guðbjörnsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Katrín Fjeldsted, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Hjálmar Árnason, Jóhanna Sigurðardóttir, Margrét Frímannsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 3 5 0 4
Konur 7 4 7 0 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 13 1 1 0 1
Samfylkingin 5 2 6 0 3
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 3 0 3
Þing­flokkur óháðra 0 4 2 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 7 3 6 0 3
Reykjanes 8 2 1 0 1
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 1 0 0 0
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 3 0 3 0 0
Austurland 4 1 0 0 0
Suðurland 2 0 2 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.