Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 84. fundur. Atkvæðagreiðsla 21440
590. mál. aukatekjur ríkissjóðs
(sjálfseignarstofnanir)
Þskj. 986.
10.03.1999 20:54
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 49, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 0, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Elín R. Líndal: já, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Árni Magnússon: já, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svanhildur Árnadóttir: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Elín R. Líndal, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Árni Magnússon, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svanhildur Árnadóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Jóhanna Sigurðardóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Sólveig Pétursdóttir, Þorsteinn Pálsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 0 0 10
Konur 17 0 0 0 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 13 0 0 0 3
Samfylkingin 9 0 0 0 7
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 4
Þing­flokkur óháðra 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 0 5
Reykjanes 9 0 0 0 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 6 0 0 0 0
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.