Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 86. fundur. Atkvæðagreiðsla 21575
520. mál. almannatryggingar
(örorkumat)
Þskj. 1194.
11.03.1999 13:08
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 6, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Elín R. Líndal: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónas Hallgrímsson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Árni Magnússon: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svanhildur Árnadóttir: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónas Hallgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Árni Magnússon, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanhildur Árnadóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Svanfríður Jónasdóttir

Fjarvist:

Gunnlaugur M. Sigmundsson, Jón Kristjánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Steingrímur J. Sigfússon, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Elín R. Líndal, Katrín Fjeldsted, Kristín Halldórsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 36 0 0 5 1
Konur 11 0 1 1 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 13 0 0 2 1
Samfylkingin 10 0 1 2 3
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 1 4
Þing­flokkur óháðra 4 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 1 5
Reykjanes 9 0 0 1 2
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 1 0
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 4 0 1 1 0
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.