Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 87. fundur. Atkvæðagreiðsla 21582
509. mál. Háskóli Íslands
(heildarlög)
Þskj. 1192.
11.03.1999 16:01
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 10, nei 30, greiddu ekki atkv. 2
fjarvist 6, fjarver­andi 15

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: nei, Árni Johnsen: nei, Árni M. Mathiesen: nei, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Elín R. Líndal: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: nei, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðmundur Bjarnason: nei, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: nei, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: nei, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: nei, Ísólfur Gylfi Pálmason: nei, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónas Hallgrímsson: nei, Katrín Fjeldsted: nei, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: nei, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Árni Magnússon: fjarverandi, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: nei, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: nei, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svanhildur Árnadóttir: nei, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: nei, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Ágúst Einarsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Lúðvík Bergvinsson, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir

Nei:

Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Svanhildur Árnadóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Hjörleifur Guttormsson, Kristín Halldórsdóttir

Fjarvist:

Gunnlaugur M. Sigmundsson, Jón Kristjánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Steingrímur J. Sigfússon, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Elín R. Líndal, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristján Pálsson, Magnús Árni Magnússon, Ólafur Örn Haraldsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 6 22 1 5 8
Konur 4 8 1 1 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 12 0 2 2
Samfylkingin 9 0 0 2 5
Sjálfstæðis­flokkur 0 17 0 1 7
Þing­flokkur óháðra 1 1 2 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 2 8 0 1 8
Reykjanes 3 5 1 1 2
Vesturland 1 3 0 0 1
Vestfirðir 1 2 0 1 1
Norðurland vestra 1 3 0 0 1
Norðurland eystra 1 4 0 1 0
Austurland 0 2 1 1 1
Suðurland 1 3 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.