Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 12. fundur. Atkvæðagreiðsla 21697
3. mál. vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.
(gjöld af bensíni)
Þskj. 110.
19.10.1999 15:14
Samþykkt
Of skammt var liðið frá útbýtingu --- Afbrigði

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 15, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta Möller: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarvist, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Helga Guðrún Jónasdóttir: fjarvist, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Sturla D. Þorsteinsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Pétur H. Blöndal, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla D. Þorsteinsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Þuríður Backman

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ásta R. Jóhannesdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Halldór Ásgrímsson, Helga Guðrún Jónasdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 0 6 10
Konur 7 0 0 9 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 5 0 0 3 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 6 0 0 6 5
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 6 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 0 5 4
Reykjanes 5 0 0 4 3
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 1 0 0 3 1
Suðurland 2 0 0 2 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.