Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 15. fundur. Atkvæðagreiðsla 21712
3. mál. vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.
(gjöld af bensíni)
Þskj. 127.
21.10.1999 13:39
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 10, nei 22, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 17, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta Möller: nei, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: nei, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: nei, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðjón A. Kristjánsson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarvist, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: nei, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: nei, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: nei, Helga Guðrún Jónasdóttir: nei, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: fjarvist, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: nei, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: nei, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: nei, Sturla D. Þorsteinsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarvist, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: nei, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Bryndís Hlöðversdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sverrir Hermannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Ásta Möller, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Helga Guðrún Jónasdóttir, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jón Bjarnason, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Kolbrún Halldórsdóttir

Fjarvist:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Jóhann Ársælsson, Kristinn H. Gunnarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla D. Þorsteinsson, Svanfríður Jónasdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 5 17 0 11 8
Konur 5 5 1 6 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 6 0 3 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 1 0
Samfylkingin 9 0 0 4 4
Sjálfstæðis­flokkur 0 15 0 7 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 1 1 2 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 3 6 1 6 3
Reykjanes 4 5 0 2 1
Vesturland 0 2 0 1 2
Vestfirðir 0 1 0 4 0
Norðurland vestra 1 4 0 0 0
Norðurland eystra 0 3 0 1 2
Austurland 0 0 0 2 3
Suðurland 2 1 0 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.