Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 15. fundur. Atkvæðagreiðsla 21713
3. mál. vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.
(gjöld af bensíni)
Þskj. 3.
21.10.1999 13:39
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 33, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 17, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarvist, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Helga Guðrún Jónasdóttir: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: fjarvist, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Sturla D. Þorsteinsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarvist, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Helga Guðrún Jónasdóttir, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jón Bjarnason, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Jóhann Ársælsson, Kristinn H. Gunnarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla D. Þorsteinsson, Svanfríður Jónasdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 0 0 11 8
Konur 11 0 0 6 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 3 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 1 0
Samfylkingin 9 0 0 4 4
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 7 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 0 2 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 0 6 3
Reykjanes 9 0 0 2 1
Vesturland 2 0 0 1 2
Vestfirðir 1 0 0 4 0
Norðurland vestra 5 0 0 0 0
Norðurland eystra 3 0 0 1 2
Austurland 0 0 0 2 3
Suðurland 3 0 0 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.