Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 31. fundur. Atkvæðagreiðsla 21797
176. mál. umhverfismengun af völdum einnota umbúða
(umsýsluþóknun)
Þskj. 203.
23.11.1999 13:32
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 18

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Bergljót Halldórsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Blöndal: já, Helga Guðrún Jónasdóttir: fjarvist, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Sturla D. Þorsteinsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Bergljót Halldórsdóttir, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Vilhjálmur Egilsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Bryndís Hlöðversdóttir, Finnur Ingólfsson, Helga Guðrún Jónasdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sturla D. Þorsteinsson, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðmundur Hallvarðsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Sighvatur Björgvinsson, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 0 3 11
Konur 13 0 0 4 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 1 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 11 0 0 2 4
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 4 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 0 0 3 8
Reykjanes 8 0 0 3 1
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.