Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 112. fundur. Atkvæðagreiðsla 23616
280. mál. persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga
(heildarlög)
Þskj. 399. 36. gr., svo breytt,
10.05.2000 11:14
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 5
fjarvist 5, fjarver­andi 10

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Björn Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Sigríður Jóhannesdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Fjeldsted, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 3 4 5
Konur 15 0 2 1 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 11 0 1 2 3
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 3 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 4 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 2 1 5
Reykjanes 7 0 0 3 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 5 0 0 0 0
Norðurland vestra 4 0 1 0 0
Norðurland eystra 3 0 1 1 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 5 0 1 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.