Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 112. fundur. Atkvæðagreiðsla 23670
522. mál. kosningar til Alþingis
(heildarlög)
Þskj. 823. 9.--14. gr.
10.05.2000 11:32
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 39, nei 0, greiddu ekki atkv. 11
fjarvist 5, fjarver­andi 8

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Hjálmar Jónsson, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sverrir Hermannsson, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Björn Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Sigríður Jóhannesdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Fjeldsted, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Páll Pétursson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 9 4 4
Konur 16 0 2 1 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 0 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 2 0 0
Samfylkingin 12 0 0 2 3
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 3 3 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 6 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 3 1 4
Reykjanes 8 0 0 3 1
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 3 0 2 0 0
Norðurland vestra 2 0 2 0 1
Norðurland eystra 3 0 2 1 0
Austurland 4 0 1 0 0
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.