Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 119. fundur. Atkvæðagreiðsla 23865
652. mál. skattfrelsi forseta Íslands
(breyting ýmissa laga)
Þskj. 1388. 1. gr.
13.05.2000 21:52
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 6
fjarvist 7, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: greiðir ekki atkvæði, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarvist, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Guðni Ágústsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarvist:

Björn Bjarnason, Hjálmar Árnason, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Tómas Ingi Olrich, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Páll Pétursson, Sighvatur Björgvinsson, Sverrir Hermannsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 0 2 4 12
Konur 12 0 4 3 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 1 2 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 0 0 5 2 10
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 3 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 1 3 5
Reykjanes 5 0 2 2 3
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 4 0 1 1 0
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 2 0 1 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.