Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 47. fundur. Atkvæðagreiðsla 24475
197. mál. tekjuskattur og eignarskattur
(barnabætur)
Þskj. 498. 2
13.12.2000 10:53
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 21, nei 27, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 10, fjarver­andi 5

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Árni R. Árnason: nei, Árni Johnsen: nei, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: nei, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: nei, Drífa Hjartardóttir: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: nei, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: nei, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: nei, Jónas Hallgrímsson: nei, Jónína Bjartmarz: nei, Katrín Fjeldsted: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: nei, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: nei, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: nei, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta Möller, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sighvatur Björgvinsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Ísólfur Gylfi Pálmason, Margrét Frímannsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 12 17 0 7 4
Konur 9 10 0 3 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 9 0 2 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 14 0 0 2 1
Sjálfstæðis­flokkur 0 18 0 5 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 6 7 0 5 1
Reykjanes 4 5 0 2 1
Vesturland 2 3 0 0 0
Vestfirðir 1 2 0 2 0
Norðurland vestra 2 2 0 1 0
Norðurland eystra 3 2 0 0 1
Austurland 2 3 0 0 0
Suðurland 1 3 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.