Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 115. fundur. Atkvæðagreiðsla 25250
414. mál. rannsóknir í þágu atvinnuveganna
(aðild RALA að hlutafélögum)
Þskj. 674. 1. gr.
30.04.2001 15:24
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 19
fjarvist 4, fjarver­andi 4

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: fjarvist, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: greiðir ekki atkvæði, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: greiðir ekki atkvæði, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafía Ingólfsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Karl V. Matthíasson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðni Ágústsson, Jón Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Guðrún Ögmundsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Páll Pétursson, Steingrímur J. Sigfússon

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 11 2 3
Konur 12 0 8 2 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 3 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 1 0 15 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 26 0 0 0 0
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 4 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 6 0 1
Reykjanes 8 0 3 1 0
Vesturland 3 0 2 0 0
Vestfirðir 3 0 1 0 1
Norðurland vestra 2 0 2 0 1
Norðurland eystra 3 0 2 0 1
Austurland 2 0 1 2 0
Suðurland 3 0 2 1 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.