Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 123. fundur. Atkvæðagreiðsla 25451
625. mál. húsaleigubætur
(réttur til bóta o.fl.)
Þskj. 1236.
15.05.2001 19:03
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 19, nei 34, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 3, fjarver­andi 6

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: nei, Árni Johnsen: nei, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: nei, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: nei, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: nei, Drífa Hjartardóttir: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: nei, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: nei, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: nei, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: nei, Ísólfur Gylfi Pálmason: nei, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: nei, Jónína Bjartmarz: nei, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: nei, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: nei, Páll Magnússon: nei, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: nei, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: nei, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: nei, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: nei, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Ágúst Einarsson, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Karl V. Matthíasson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Magnússon, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Guðjón A. Kristjánsson

Fjarvist:

Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sverrir Hermannsson, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 11 27 1 1 3
Konur 8 7 0 2 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 10 0 2 0
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 1 0 1
Samfylkingin 15 0 0 1 1
Sjálfstæðis­flokkur 0 24 0 0 2
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 6 10 0 1 2
Reykjanes 3 8 0 0 1
Vesturland 2 3 0 0 0
Vestfirðir 1 3 1 0 0
Norðurland vestra 2 3 0 0 0
Norðurland eystra 2 2 0 1 1
Austurland 1 1 0 1 2
Suðurland 2 4 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.