Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 26. fundur. Atkvæðagreiðsla 25987
59. mál. tryggingarskilmálar vátryggingafélaga
Þskj. 59.
12.11.2001 16:08
Samþykkt
Till. vísað til síðari umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: fjarvist, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Drífa Hjartardóttir: já, Drífa Snædal: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: fjarvist, Gunnar Pálsson: já, Hjálmar Árnason: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Soffía Gísladóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Drífa Snædal, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Pálsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Soffía Gísladóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarvist:

Árni Steinar Jóhannsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Hjálmar Árnason, Kristján L. Möller, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jón Bjarnason, Karl V. Matthíasson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 0 5 8
Konur 18 0 0 3 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 8 0 0 4 5
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 2 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 1 5
Reykjanes 7 0 0 5 0
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 2 0 0 1 2
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.