Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 57. fundur. Atkvæðagreiðsla 28689
440. mál. húsaleigubætur
(greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
Þskj. 601. 2. gr.
13.12.2002 11:00
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Karl V. Matthíasson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Guðmundur Árni Stefánsson, Karl V. Matthíasson, Kristinn H. Gunnarsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Björn Bjarnason, Einar Oddur Kristjánsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Jóhann Ársælsson, Jónína Bjartmarz, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Svanfríður Jónasdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 6 8
Konur 16 0 0 2 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 10 0 0 3 4
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 3 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 1 4
Reykjanes 8 0 0 3 1
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 2 0 0 2 1
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 3 0 0 0 3
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.