Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 51. fundur. Atkvæðagreiðsla 30589
447. mál. eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
Þskj. 717.
15.12.2003 12:53
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 7, nei 29, greiddu ekki atkv. 19
fjarvist 7, fjarver­andi 1

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ágúst Ólafur Ágústsson: greiðir ekki atkvæði, Árni Magnússon: nei, Árni M. Mathiesen: nei, Ásgeir Friðgeirsson: greiðir ekki atkvæði, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Birgir Ármannsson: nei, Birkir Jón Jónsson: fjarvist, Bjarni Benediktsson: nei, Björgvin G. Sigurðsson: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Dagný Jónsdóttir: nei, Davíð Oddsson: nei, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: nei, Grétar Mar Jónsson: já, Guðjón Hjörleifsson: nei, Guðjón Ólafur Jónsson: nei, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: nei, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: fjarvist, Gunnar Örlygsson: greiðir ekki atkvæði, Halldór Blöndal: nei, Helgi Hjörvar: greiðir ekki atkvæði, Hjálmar Árnason: nei, Hlynur Hallsson: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: nei, Jónína Bjartmarz: nei, Katrín Júlíusdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kjartan Ólafsson: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Mörður Árnason: greiðir ekki atkvæði, Páll Magnússon: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Sigurður Kári Kristjánsson: nei, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: nei, Steinunn K. Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: nei, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Grétar Mar Jónsson, Hlynur Hallsson, Jón Bjarnason, Sigurjón Þórðarson, Steinunn K. Pétursdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Nei:

Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Páll Magnússon, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásgeir Friðgeirsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir

Fjarvist:

Birkir Jón Jónsson, Drífa Hjartardóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Birgisson, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Einar K. Guðfinnsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 5 23 11 5 1
Konur 2 6 8 2 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 11 0 1 0
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 1 0 0
Samfylkingin 0 0 18 2 0
Sjálfstæðis­flokkur 0 18 0 3 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 1 6 4 0 0
Reykjavíkur­kjördæmi norður 0 5 3 3 0
Suðvestur­kjördæmi 0 5 5 1 0
Norðvestur­kjördæmi 3 4 2 0 1
Norðaustur­kjördæmi 2 5 2 1 0
Suður­kjördæmi 1 4 3 2 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.