Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 51. fundur. Atkvæðagreiðsla 30590
447. mál. eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
Þskj. 635.
15.12.2003 12:54
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 30, nei 14, greiddu ekki atkv. 11
fjarvist 7, fjarver­andi 1

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: nei, Ágúst Ólafur Ágústsson: nei, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásgeir Friðgeirsson: greiðir ekki atkvæði, Ásta R. Jóhannesdóttir: nei, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarvist, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: já, Grétar Mar Jónsson: nei, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: fjarvist, Gunnar Örlygsson: nei, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: nei, Hjálmar Árnason: já, Hlynur Hallsson: nei, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Bjarnason: nei, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: nei, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Mörður Árnason: nei, Páll Magnússon: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: nei, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steinunn K. Pétursdóttir: nei, Sturla Böðvarsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Páll Magnússon, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir

Nei:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Grétar Mar Jónsson, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Hlynur Hallsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Katrín Júlíusdóttir, Mörður Árnason, Sigurjón Þórðarson, Steinunn K. Pétursdóttir, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Ásgeir Friðgeirsson, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jón Gunnarsson, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Birkir Jón Jónsson, Drífa Hjartardóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Birgisson, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Einar K. Guðfinnsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 9 6 5 1
Konur 6 5 5 2 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 1 0
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 4 0 0 0
Samfylkingin 1 7 10 2 0
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 3 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 3 1 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 5 0 0 0
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 1 2 3 0
Suðvestur­kjördæmi 6 2 2 1 0
Norðvestur­kjördæmi 4 4 1 0 1
Norðaustur­kjördæmi 5 1 3 1 0
Suður­kjördæmi 4 1 3 2 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.