Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 53. fundur. Atkvæðagreiðsla 30598
464. mál. umferðarlög
(öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
Þskj. 672.
29.01.2004 13:34
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásgeir Friðgeirsson: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Birgir Ármannsson: fjarverandi, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Grétar Mar Jónsson: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásgeir Friðgeirsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Grétar Mar Jónsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Fjarverandi:

Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Jón Bjarnason, Lúðvík Bergvinsson, Mörður Árnason, Sigurður Kári Kristjánsson, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 0 2 18
Konur 14 0 0 3 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 5 0 0 2 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 4 0 0 0 0
Samfylkingin 16 0 0 1 3
Sjálfstæðis­flokkur 9 0 0 2 11
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 7 0 0 1 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 0 0 6
Suðvestur­kjördæmi 8 0 0 1 2
Norðvestur­kjördæmi 5 0 0 2 3
Norðaustur­kjördæmi 7 0 0 0 3
Suður­kjördæmi 6 0 0 1 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.