Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 87. fundur. Atkvæðagreiðsla 30923
751. mál. einkaleyfi
(evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
Þskj. 1122.
22.03.2004 15:08
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 50, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Atli Gíslason: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: fjarvist, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásgeir Friðgeirsson: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Brynja Magnúsdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Kjartan Ólafsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Atli Gíslason, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásgeir Friðgeirsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Brynja Magnúsdóttir, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni Magnússon, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Árni M. Mathiesen, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Helgi Hjörvar, Jóhann Ársælsson, Magnús Stefánsson, Sigurður Kári Kristjánsson, Sturla Böðvarsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 34 0 0 2 8
Konur 16 0 0 2 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 4 0 0 0 0
Samfylkingin 16 0 0 0 4
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 0 1 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 2 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 10 0 0 0 1
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 1 2
Suðvestur­kjördæmi 8 0 0 1 2
Norðvestur­kjördæmi 6 0 0 0 4
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 2 0
Suður­kjördæmi 10 0 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.