Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 91. fundur. Atkvæðagreiðsla 30972
783. mál. jarðalög
(heildarlög)
Þskj. 1194.
31.03.2004 13:54
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásgeir Friðgeirsson: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Brynja Magnúsdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: já, Páll Magnússon: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Steinunn K. Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni Magnússon, Ásgeir Friðgeirsson, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Brynja Magnúsdóttir, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Páll Magnússon, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sólveig Pétursdóttir, Steinunn K. Pétursdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Sturla Böðvarsson

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bjarni Benediktsson, Geir H. Haarde, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Jón Bjarnason, Kristján L. Möller, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 0 2 10
Konur 16 0 0 1 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 4 0 0 0 0
Samfylkingin 16 0 0 1 3
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 8 0 0 0 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 2 1
Suðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 3
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 1 1
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 0 4
Suður­kjördæmi 9 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.